Liberalizarea schimburilor comerciale în Transnistria. Impactul estimat al unei reduceri tarifare la import și propuneri pentru surse alternative de venituri

  • Anul: 2015
  • Organizația:Berlin Economics
  • Rubrica:DCFTA
  • Limba:English
  • Pagini:21
  • Autor:Jörg Radeke, Hans-Georg Petersen și Ricardo Giucci

Sursa primară:www.berlin-economics.com

Acest document oferă o analiză bazată pe realitate în scopul de a oferi un nou impuls aplicării DCFTA în Transnistria, măsuri precum reducerea tarifelor vamale la import și propunerea de surse alternative de venit.