Lege Nr.112 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora pe de altă parte

Sursa primară:www.lex.justice.md

Legea Nr. 112 din 02.07.2014. Publicat: 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199, art. Nr. : 442.