Lansarea celei de a 14-a ediţii a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea celei de a 14-a ediţii a publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Sursa foto: DCFTA.MD

La data de 28 octombrie 2014, ora 10:00, în Sala de Conferinţe a Hotelului Regency, va avea loc lansarea publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei” – “Moldovan Economic Trends” (MET) – ediţia a 14-a.

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:

- Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor primei jumătăţi a anului;
- Premisele şi constrângerile iminente pentru creşterea economică în acest an, precum şi prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici.

În prima jumătate a anului economia naţională a înregistrat o creştere economică anuală de 3,9% – o performanţă bună comparativ cu alte state din regiune – Ucraina, România, Federaţia Rusă. Exporturile şi formarea brută de capital fix au fost principalii factori ce au susţinut creşterea PIB. Totodată, în pofida acestor evoluţii investiţiile străine întârzie să crească. Astfel, în prima jumătate a anului 2014, influxul net de ISD a fost la limita inferioară pentru perioada similară a ultimilor 10 ani, constituind 74,5 mil. USD. Pe fundalul temperării remiterilor, precum şi a câştigurilor salariale reale, veniturile reale ale populaţiei au depăşit cu puţin nivelul anului precedent, fapt ce a influenţat evoluţia anemică a consumului intern, în prima jumătate a anului. Variaţia stocurilor a influenţat negativ creşterea PIB în această perioadă, iar contribuţia pozitivă a acestora în semestrul doi este incertă.

Pentru a doua jumătate a anului 2014 anticipăm o extindere nesemnificativă a sectorului de bunuri. Anul agricol favorabil a asigurat un volum înalt de producţie, dar modificarea relativă va fi neesenţială. Constrângerile interne în calea desfăşurării afacerilor, şi în special, conjunctura externă nefavorabilă, deja au determinat reducerea ritmurilor de creştere a producţiei industriale şi au contaminat unele sectoare de servicii.

În contextul materializării riscurilor anticipate la început de an, ce ţin de destabilizarea politică şi perturbarea activităţii economice în zona CSI, precum şi înăsprirea accesului pe piaţa rusească a unor produse moldoveneşti, Institutul Naţional de Cercetări Economice şi-a revizuit prognoza de creştere economică pentru anul 2014 de la 3,7% la 2%.