Exportul în UE

Uniunea Europeană continuă să acorde un suport tehnic și financiar constant în implementarea Acordului de Asociere, armonizarea legislativă, dar și adaptarea politicilor sectoriale în ideea fortificării capacităților instituționale, sporirea calității și competitivității produselor moldovenești, sporirea accesului la piața Uniunii Europene și, implicit, relansarea calității vieții cetățenilor.
Acest context favorabil, susținut de o serie de programe oferite de către partenerii de dezvoltare (UE, USAID, Banca Mondială, BERD ș.a.) argumentează necesitatea unei vizibilități sporite care ar valorifica pe deplin avantajele oferite de Acordul de Asociere. În acest sens, este esențială prezentarea celor mai importante aspecte practice cu care se întâlnește mediul de afaceri atunci când exportă în Uniunea Europeană.

Dezvoltarea exporturilor pe termen lung oferă întreprinderii avantaje financiare, cunoștințe și experiență care îi sporesc competitivitatea pe piața internă. Printre cele mai importante beneficii ale întreprinderii care exportă sunt următoarele:

 • creșterea cifrei de afaceri și a oportunităților suplimentare de profit;

 • utilizarea potențialului de dezvoltare al întreprinderii;

 • diversificarea riscului - prin extinderea pieței și a bazei de clienți, întreprinderea nu mai depinde de situația economică pe piața internă;

 • noi cunoștințe, experiență și idei - atunci când exportați, întreprinderea poate folosi cunoștințele acumulate pentru a dezvolta piața locală.

Pot fi deosebit de utile următoarele 7 niveluri în evaluarea capacității de export a întreprinderii dvs.:

 1. Pregătirea managementului (conducerii) întreprinderii – personalul de conducere ar trebui să evalueze rolul exporturilor și să înțeleagă dacă exportul este o prioritate pentru întreprindere, dacă conducerea întreprinderii are o viziune și o strategie pe termen lung legată de exporturi, dacă sunt identificate obiectivele care trebuie atinse, dacă întreprinderea va fi gata să se adapteze noilor realități aduse de exporturi, inclusiv competiția pe plan international și, în primul rând, dacă întreprinderea are deja careva succese în domeniul de export.

 2. Pregătirea personalului de vânzări – trebuie să înțelegeți dacă întreprinderea dvs. are personalul necesar pentru inițierea și dezvoltarea exporturilor, dacă întreprinderea dispune de personal calificat și cu experiență pe piețele externe, dacă sunt suficiente cunoștințe de limbi străine pentru a comunica cu partenerii străini, dacă are întreprinderea dvs. puse la punct procesele de îmbunătățire a calificării personalului implicat în exporturi și dacă întreprinderea cunoaște organizarea proceselor de export.

 3. Cunoașterea piețelor – este esențial ca întreprinderea să dispună de informațiile care o vor ajuta să cunoască piețele străine și să poată oferi un produs sau un serviciu competitiv. Răspundeți la așa întrebări precum: care sunt piețele pe care întreprinderea deja a exportat? ce informații sunt necesare pentru a identifica piața-țintă? aveți o cercetare de piață sau alte informații disponibile despre piața-țintă? există cerințe specifice pe piața ce urmează să exportați (detalii la acest subiect sunt descrise în Pasul nr 7 al ghidului)? au vizitat reprezentanții întreprinderii dvs. careva expoziții sau evenimente din piața-țintă? dacă nu, din care altă piață?

 4. Resurse financiare și legale – întreprinderea trebuie să fie conștientă că, pentru a începe să exporte, va avea nevoie de resurse financiare importante deoarece activitatea de export necesită un buget atent planificat pentru lansarea și implementarea exportului. Prin urmare, este necesar să luați în considerare – care sunt resursele financiare ale întreprinderii dedicate ca buget pentru dezvoltarea exportului, dacă are întreprinderea mijloacele necesare pentru a-și ajusta producția la cerințele cantitative și calitative ale pieței de export și, nu mai puțin important, dacă întreprinderea dispune de informații cu privire la modalitățile de reducere a riscurilor financiare în comerțul international.

 5. Capacitatea de producție și conformitatea – este esențial să se evalueze potențialul de producție și conformitatea acesteia cu exportul. Prin urmare, este necesar să luați în considerare – dacă întreprinderea are o rezervă de majorare a potențialului de producere fără investiții mari de capital, care ar fi eventual investițiile necesare pentru a crește capacitatea întreprinderii și care este sistemul de management al calității în întreprindere.

 6. Evaluarea ofertei – oferta întreprinderii trebuie să fie clar definită, iar competitivitatea acesteia trebuie evaluată pentru a putea răspunde la așa întrebări ca – partenerii străini au manifestat deja interes pentru produsul dvs? concurenții dvs. exportă deja produse similare? prin ce anume este mai bună oferta dvs. de cea a concurenților? este necesar ca produsul dvs. să fie cumva modificat pentru a devenit mai atractiv la export? este bine gândită strategia de stabilire a prețurilor? cum vor afecta costurile de transport prețul produsului? cum va fi afectat termenul de valabilitate al produsului de către transportarea lui? care sunt costurile ambalării și cât de complexă va fi adaptarea acesteia la piața externă? ce documentație sau certificare va fi necesară pentru export? va necesita produsul dvs. o asistență post-vânzare pe piața UE?

 7. Pregătirea materialelor de marketing – este indicat să evaluați dacă materialele de marketing și promovare actuale sunt potrivite pentru dezvoltarea exporturilor sau cum pot fi acestea îmbunătățite pentru a deveni mai atractive pentru piața UE. Tot aici trebuie de înțeles dacă întreprinderea are o identitate vizuală uniformă, dacă poate oferi profilul întreprinderii sau prezentări ale întreprinderii în limba engleză pentru piața-țintă, sau dacă dispune de un website în limba engleză și/sau în limba țării-țintă.

În cazul exportului de servicii, mai este indicat de a răspunde la câteva aspecte esențiale:

 • de ce serviciile dvs. sunt speciale/unice și cum vor putea concura pe piața UE?
 • ce permisiuni sunt necesare pentru furnizarea serviciilor dvs. pe piața-țintă?
 • cum trebuie să vă adaptați serviciile la piața externă pentru a putea depăși barierele lingvistice și culturale?

Atunci când factorii de mai sus sunt evaluați temeinic, întreprinderea dvs. va putea să înțeleagă punctele forte și problemele care trebuie abordate pentru a fi mai bine pregătită

Totodată, pe termen scurt, întreprinderea se va confrunta cu obstacole în calea exportului – necesitatea investițiilor, legate de creșterea capacităților de producție, lipsa specialiștilor în export, lipsa cunoștințelor despre piețele de export, mediul strain de afaceri, diferențele culturale și, cel mai important, concurența – pe piețele străine va trebui să concurați atât cu întreprinderile locale cât și cu cele din alte țări.

Pentru mai multe detalii despre evaluărea capacităților (potențialului) de export, elaborarea strategiei și a planului de export, cercetarea și argumentarea selectării pieței de export, livrarea comenzii și managementul comunică citiți Ghidul Exportul în Uniunea Europeană. Ghidul vine în ajutorul întreprinderii locale și cu o serie de vizualizări grafice pentru fiecare subiect expus, pentru a facilita asimilarea informației într-un mod succint și clar, precum și cu completări trecute în Anexe, care pun accentul pe practică.