Exemple de investitii inteligente de la GT “Vaipan Liubomir Ivan-Cainari” si SRL “Agroglob”

Investițiile în sectorul horticol sunt stimulate financiar din partea proiectului ”Livada Moldovei”. Acesta urmăreşte facilitarea şi crearea condiţiilor favorabile pentru restructurarea lanţului valoric al sectorului. Agricultura este un sector prioritar pentru Republica Moldova, iar pentru a avea o afacere profitabilă, fermierii trebuie să utilizeze în activitatea sa tehnologii noi, care presupun investiții pe măsură. Exemple de investitii inteligente sunt oferite de GT “Vaipan Liubomir Ivan-Cainari” si SRL “Agroglob” in materialul video.