Documente

Pe durata implementării proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“, echipa proiectului în colaborare cu experți naționali și internaționali în domenii ce vizează DCFTA au elaborat o serie de documente (studii/rapoarte, note informative, materiale de aproximare legislativă, etc.) pentru a sprijini și facilita procesul de punere în aplicare a DCFTA în întreaga țară.

Această listă reprezintă o selecție din cele mai importante anexe ale proiectului (studii/rapoarte, note informative, materiale de aproximare legislativă, etc.) care ar putea fi utile pentru cercetare, muncă, etc.

În cazul în care sunteți interesat să le consultați, documentele sunt disponibile în biroul proiectului „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova“, în clădirea Guvernului, oficiul 370. Vă rugăm să contactați expertul nostru în comunicare, Doina Lungu, la telefonul 0 22 250 664 sau la adresa de email doina.lungu@dcfta.md.

STUDII / RAPOARTE

1. Sprijin privind Evaluarea Impactului de Reglementare // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 179 p.

2. Studiu de impact al Acordului Uniunii Europene privind Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare asupra Republicii Moldova // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 21 p.

3. Cerințele pieței pentru produsele importate în Uniunea Europeană // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 78 p.

4. Raport privind analiza legislației și infrastructurii în domeniul securității industriale // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 31 p.

5. Evaluarea capacității exporturilor moldovenești de a penetra piețele externe // Al doilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2014 - 30.11.2014).- Chișinău.- Noiembrie 2014.- 11 p.

6. Linii directoare privind implementarea HACCP în sectorul ouă lor pentru consum // Al doilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2014 - 30.11.2014).- Chișinău.- Noiembrie 2014.- 35 p.

7. Standarde de calitate a ouălor de consum // Al doilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2014 - 30.11.2014).- Chișinău.- Noiembrie 2014.- 19 p.

8. Standarde de comercializare a ouălor de consum // Al doilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2014 - 30.11.2014).- Chișinău.- Noiembrie 2014.- 11 p.

 

9. Rezumatele Sectoarelor Comerciale

a. Rezumatul Sectorului Comercial: Agricultura // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 9 p.

b. Rezumatul Sectorului Comercial: Industria Ușoară // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 4 p.

c. Rezumatul Sectorului Comercial: Finanțe, Bănci și Servicii de Asigurare // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 4 p.

d. Rezumatul Sectorului Comercial: Indicații Geografice // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 3 p.

e. Rezumatul Sectorului Comercial: Concurența și Ajutorul de Stat // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 3 p.

10. Cercetări sectoriale cheie

a. Cercetări sectoriale cheie privind Metrologia // Primul Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.02.2014 - 30.05.2014).- Chișinău.- Mai 2014.- 4 p.

b. Cercetări sectoriale cheie privind Standardizarea // Primul Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.02.2014 - 30.05.2014).- Chișinău.- Mai 2014.- 18 p.

c. Cercetări sectoriale cheie privind Acreditarea // Primul Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.02.2014 - 30.05.2014).- Chișinău.- Mai 2014.- 4 p.

d. Cercetări sectoriale cheie privind Supravegherea Pieței/Protecția Consumatorilor // Primul Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.02.2014 - 30.05.2014).- Chișinău.- Mai 2014.- 8 p.

11. Ce trebuie să știți despre implementarea DCFTA în Moldova: Prezentare // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 30 p.

NOTE INFORMATIVE

1. Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de supraveghere a pieței // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 31 p.

2. Sprijin pentru implementarea Convenției PanEuroMed // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 25 p.

3. Memo cu privire la subvenționarea de stat a ratelor dobânzilor la creditele acordate de băncile private // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 5 p.

4. Memo cu privire la instituirea unui mecanism cuprinzător și care să respecte normele OMC pentru subvențiile directe destinate start-up-urilor // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 5 p.

5. Notă informativă cu privire la Serviciile Financiare // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 4 p.

6. Notă informativă cu privire la Transparență (DCFTA, Capitolul 12) // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 5 p.

7. Notă informativă cu privire la Achizițiile Publice (DCFTA, Capitolul 8) // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 3 p.

8. Propuneri pentru elaborarea foii de parcurs privind barierele tehnice în calea comerțului // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 7 p.

9. Notă informativă privind procedurile vamale // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 35 p.

10. Notă informativă privind Infrastructura Calității // Primul Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.02.2014 - 30.05.2014).- Chișinău.- Mai 2014.- 7 p.

OBLIGAȚII DCFTA / APROXIMARE LEGISLATIVĂ

1. Formare profesională în elaborarea actelor juridice de aproximare legislativă // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 185 p.

2. Manual de redactare al actelor juridice // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 36 p.

3. Linii directoare privind aproximarea legislativă // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 24 p.

4. Asistență pentru aproximarea legală cu privire la societățile pe acțiuni // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 302 p.

a.Directiva 77/91/EEC
b.Directiva 2007/36/EC
c.Directiva 78/855/EEC
d.Directiva 82/891/EEC
e.Directiva 2004/25/EC

5. Asistență pentru aproximarea în Asigurări // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 149 p.

a. Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare

b. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări

c. Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

d. Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

6. Studii de evaluare a impactului pentru punerea în aplicare a directivelor selectate // Al cincilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2015 - 30.04.2016).- Chișinău.- Aprilie 2016.- 174 p.

a. Directiva 2014/35/EU
b. Directiva 2014/30/EU
c. Directiva 2009/48/EC
d. Directiva 2009/09/EC

7. Raport de armonizare legislativă cu privire la semnăturile electronice // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 65 p.

8. Raport de armonizare legislativă cu privire la comerțul electronic // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 12 p.

9. Tabel al obligațiilor DCFTA cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicare // Al patrulea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.06.2015 - 30.11.2015).- Chișinău.- Noiembrie 2015.- 345 p.

10. Tabel al obligațiilor DCFTA cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicare // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 17 p.

11. Tabel al obligațiilor DCFTA cu privire la comerțul electronic // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 18 p.

12. Tabel al obligațiilor DCFTA cu privire la Serviciile Financiare // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 15 p.

13. Tabel al obligațiilor DCFTA cu privire la barierele tehnice în calea comerțului // Al treilea Raport de Progres al proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (Perioada de raportare: 01.12.2014 - 31.05.2015).- Chișinău.- Mai 2015.- 24 p.