DECIZIA NR. 1/2015 A SUBCOMITETULUI VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA din 20 mai 2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/1144]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a adoptat Regulamentul de Procedură al Subcomitetului Vamal care este atașat ca anexă la decizie.
Prezenta decizie a intrat în vigoare la 20 mai 2015.

JO L 185, 14.7.2015, p. 26-30