Conferința „Acordul de Asociere Moldova-UE – noi oportunități și provocări”

Conferința „Acordul de Asociere Moldova-UE – noi oportunități și provocări”
Sursa foto: DCFTA.MD

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice Europene (CEPS) din Bruxelles, au desfășurat conferința „Acordul de Asociere Moldova-UE – noi oportunități și provocări”, organizată la Chișinău, la data de 28 noiembrie curent. Conferința s-a axat pe subiectele majore de pe agenda de reforme a Republicii Moldova, în procesul de integrare europeană.

Evenimentul a reunit la aceeași masă de discuții lideri și decidenți politici, reprezentanți ai APL și ai sectorului privat, experți locali și străini, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și mediului academic din Moldova, pentru a trece în revistă principalele oportunități și provocări, cu care se confruntă Republica Moldova în parcursul său spre un „model european" de dezvoltare.

Reieșind din exploatarea abuzivă a temerilor geopolitice, observată în contextul electoral și post-electoral recent, subiectul integrării europene și sustenabilitatea acestuia capătă o importanță sporită. Din acest considerent, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană necesită o comunicare cât mai accesibilă și inovatoare către public.

În acest context, cu prilejul conferinței, Expert-Grup împreună cu CEPS au lansat Manualul întitulat „Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” și un Ghid scurt cu aceeași tematică.

Manualul dat constituie o sursă de referință unică pentru înțelegera aprofundată, într-o formă mai accesibilă, a principiilor politice, economice și de cooperare, pe care le implică acest act de importanță istorică, cum este semnarea Acordului de Asociere și crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Aspectele analizate în Manual s-au regăsit în subiectele discutate în cele două panele (politic și economic) ale conferinței.

Potrivit autorilor Manualului, principiile politice, statul de drept și politica externă trebuie să asigure cel mai important obiectiv politic, cel al respectării valorilor europene, al supremației legii și a respectării drepturilor omului. Or, nerespectarea acestora ar compromite ireversibil existența Acordului. Pe dimensiunea economică, adoptarea standardelor tehnice ale UE pentru produsele industriale și agro-alimentare, este vitală pentru asigurarea competitivității industriei moldovenești pe piața unică europeană, dar și pe plan internațional.

Manualul în limba engleză poate fi descărcat aici.
Ghidul scurt în limba engleză poate fi descărcat aici.

sursa: www.expert-grup.org