Conferința de finalizare a proiectului „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”

Conferința de finalizare a proiectului  „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”
Sursa foto: DCFTA.MD

Conferința de finalizare a proiectului finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” (proiectul DCFTA) a avut loc astăzi cu participarea Ministrului Economiei, Octavian Calmâc, și ambasadorului UE în Republica Moldova, ES Pirkka Tapiola.

În cei trei ani de activitate, proiectul DCFTA a contribuit la consolidarea capacităților Ministerului Economiei și a altor organizații relevante, furnizând consultanță funcționarilor publici în domeniul elaborării și selecției politicilor, armonizării legislative, coordonării, implementării, comunicării, monitorizării și evaluării.

În discursul său de deschidere, ES Pirkka Tapiola a subliniat importanța implementării DCFTA în Republica Moldova și a mulțumit echipei proiectului, precum și Ministerului Economiei pentru eforturile depuse în aceast sens. El a menționat că avantajele pozitive din implementarea DCFTA în Moldova sunt mai bune decât se aștepta, inclusiv a fost înregistrată o creștere de până la 65% a exporturilor moldovenești către UE și a celor agricole (30%).

Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, a reiterat importanța proiectului DCFTA și contribuțiile pe care acesta le-a adus în cele trei direcții precum consultanța funcționarilor implicați în punerea în aplicare a DCFTA, consultanța grupurilor de lucru sectoriale formate de Ministerul Economiei, dar și facilitarea dialogului bilateral dintre Republica Moldova și UE.

Liderul de echipă al proiectului DCFTA, Tina Golfi, a trecut în revistă provocările întâlnite în implementarea DCFTA și asistența oferită pentru soluționarea lor. De asemenea, Tina Golfi a menționat cele mai importante realizări ale proiectului și a oferit câteva recomandări pentru viitoarea implementare eficientă a DCFTA.

Mihaela Gorban, șefa Direcției Generale Cooperare Economică Internațională, a subliniat contribuția proiectului în vederea punerii în aplicare a DCFTA, referindu-se la asistența acordată instituțiilor care se ocupă de implementarea DCFTA, elaborarea planurilor de acțiune privind implementarea DCFTA, prioritățile de armonizare legislativă, consultanța în sectoare precum supravegherea pieței, vamă, comerțul cu servicii și mărfuri, elaborarea strategiei de comunicare, dar și a site-ului www.dcfta.md pentru sensibilizarea opiniei publice și asigurarea suportului pentru mediul de afaceri.

Speranța Olaru, manager de proiect UE, a oferit exemple concrete de rezultate benefice obținute în baza bugetului proiectului și asigurat de către UE, menționând că UE va continua să sprijine implementarea DCFTA în Moldova. În acest sens, Speranța Olaru a anunțat două proiecte viitoare privind DCFTA: un proiect de comunicare și un alt proiect axat pe barierele tarifare şi netarifare din calea comerțului și infrastructura calității.

Proiectul DCFTA a avut o durată de 41 de luni și un buget de 2.8 milioane de euro oferiți de Uniunea Europeană.

Prezentarea de la eveniment poate fi descărcată AICI.