15 ANI DE ACTIVITATE - MOLDAC

15 ANI DE ACTIVITATE  - MOLDAC
Sursa foto: DCFTA.MD

Miercuri, 16 octombrie 2019, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova, MOLDAC a celebrat 15 ani de activitate prodigioasă în domeniul acreditării și evaluării conformității. Evenimentul a găzduit oaspeți din Germania, Polonia, reprezentanți ai parteneriatului estic și ai Delegației Uniunii Europene din Moldova.

Aurica Butnari, reprezentantul Delegației UE, a subliniat importanța colaborării instituțiilor publice din domeniul infrastructurii calității cu scopul comun de a susține mediului de afaceri în vederea deschiderii pieței Uniunii Europene pentru produsele din Republica Moldova și a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova.

Cuvinte de încurajare și mulțumire au fost aduse și de Ionela Costachi, Secretar de Stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, care a menționat că „Centrul Național de Acreditare MOLDAC, care este astăzi recunoscut la nivel european și internațional,  prin semnarea Acordurilor de recunoaștere între organismele de acreditare membre ale organizațiilor europene şi internaționale de specialitate, aduce o contribuție decisivă la creșterea economiei prin implementarea politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformității, promovarea liberei circulații a produselor, creșterea competitivității, apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului etc.”

Despre istoria și realizările din ultimii 15 ani de activitate a vorbit Directorul MOLDAC, Eugenia Spoială. Dumneaei a prezentat obiectivele de viitor ale Centrului Natțional de Acreditare întru susținerea producătorilor locali și importanța recunoașterii internaționale.

Oaspeți de onoare au fost Thomas Facklam, ex-președinte a Asociației Europene de Acreditare, care a vorbit despre beneficiile recunoașterii acreditării la nivel european și internațional  pentru autorități, producători, consumatori și părțile interesate.

Doamna Lucyna OLBORSKA, Președinte a Comisiei pentru Publicații și Comunicare (CPC)din cadrul Asociației Europene pentru Acreditare,  Director a Agenției Poloneze de Acreditare (PCA), a reiterat faptul că acreditarea adaugă valoare în cadrul lanțului de aprovizionare și a prezentat experiența PCA.

Reprezentanții laboratoarelor acreditate de MOLDAC și-au împărtășit experiența în obținerea și menținerea certificatului de acreditare, și au vorbit despre provocările cu care s-au confruntat, dar și oportunitățile de care au beneficiat în calea spre recunoaștere europeană și internațională.

Michael Chambers, șef coordonator de echipă al  Proiectului ”Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în Contextul DCFTA în Republica Moldova” a mulțumit MOLDAC pentru buna colaborare și a relevat eforturile Centrului Național de Acreditare, MOLDAC de asimilare a experienței europene oferite prin intermediul experților internaționali, atelierelor de lucru din cadrul proiectului, dar  și prin schimbul de experiență cu alte țări.

Acest material a fost pregătit în cadrul Proiectului UE „ Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi atribuit Uniunii Europene.