Compendiul de programe și proiecte de sprijin în implementarea DCFTA

„Compendiul programelor și proiectelor de sprijin în implementarea DCFTA în Republica Moldova” a fost conceput pentru a sprijini procesul de implementare DCFTA și pentru o mai bună coordonare a donatorilor. Compendiul poate fi folosit și ca un instrument util pentru a maximiza sinergiile și complementaritățile între donatori și minimiza în timp zonele de suprapunere a domeniilor acoperite de DCFTA.

Publicația va fi actualizată și revizuită periodic cu informații referitoare la toți donatorii care sprijină implementarea DCFTA în Republica Moldova.

Contacte:Tina Golfi, liderul de echipă al proiectului DCFTAPiața Marii Adunări Naționale 1
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Ministerul Economiei, oficiile 369-370
Telefon: + 373 (22) 250 549; + 373 (22) 250 664
E-mail: project@dcfta.md