ZLSAC dintre UE și RM: evaluarea impactului liberalizării comerțului cu servicii asupra economiei moldovenești

  • Anul:Martie 2017
  • Organizația:Expert-Grup
  • Rubrica:DCFTA
  • Limba:English, Română
  • Pagini:38
  • Autor:Valeriu Prohnițchi

Sursa primară:www.expert-grup.org

În această lucrare autorii au utilizat un model de Echilibru General Calculabil (EGC) pentru a estima impactul sistemic al liberalizării comerțului cu servicii. Autorul a constatat un impact pozitiv non-neglijabil al liberalizării importului de servicii în Republica Moldova, inclusiv creșterea PIB-ului, veniturilor din muncă, nivelului de activitate economică și volumului comerţului, precum și creșterea eficienței economice, în primul rând, chiar în sectorul serviciilor.