Sinteza Raportului de Progres privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE

Sursa primară:www.mfa.gov.md

Acest Raport de Progres sumează rezultatele implementării Acordului de Asociere în prima jumătate a anului 2016.

Anexele raportului pot fi accesate aici: https://goo.gl/S5KZUT