Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărîrea Guvernului Nr. 808 din  07.10.2014, publicat în Monitorul Oficial Nr. 297-309, art Nr.: 851, actualizat Hotărîrea Guvernului Nr. 713 din  12.10.2015, Publicat: 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290, art Nr. 800.