Hotărârea Nr. 680 privind Mandatul şi proiectul Acordului între Republica Moldova şi Comunităţile Europene

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărârea Guvernului Nr. 680 din 13.11.2009. Publicat: 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168, art. Nr.: 758.