Resurse de finanțare

Sursa primară:

În orice economie, businessul mic are rolul de a asigura protecția socială și stabilitatea politică în cazul unor reglementări eficiente din partea statului. Astfel, suportul micului business reprezintă o prioritate pentru guvernul țării.

În acest context, în cadrul Proiectului „Vizibilitatea și comunicarea pentru acțiunile privind implementarea UE/DCFTA a Programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană", Republica Moldova (EUROPEAID/137988/DH/SER/MD) a fost elaborat Ghidul Surse de finanțare pentru business.

Acest Ghid are scopul de a facilita întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova în accesarea la sursele financiare prin descrierea oportunităților existente, și reflectarea organizațiilor suport în domeniu și entităților de implementare a proiectelor și programelor accesibile pentru Republica Moldova.