Relansarea cooperării dezvoltării regionale dintre Tiraspol și Chișinău

  • Anul:Decembrie 2016
  • Organizația:IDIS Viitorul
  • Rubrica:DCFTA
  • Limba:Română
  • Pagini:76
  • Autor:Liubomir Chiriac

Sursa primară:www.viitorul.org

Materialul respectiv a fost elaborat în baza discuțiilor dintre experți de la Chișinău și Tiraspol în cadrul mesei rotunde „Perspectivele cooperării regionale între Chișinău și Tiraspol”, organizată în data de 8 iulie, 2016 de IDIS „Viitorul”. Obiectivul acestei mese rotunde ține atât de clarificarea cadrului legal, instituțional și a politicilor de dezvoltare regională pe ambele maluri ale Nistrului, precum și efectuarea analizei situației actuale în acest domeniu, identificând problemele și barierile privind dezvoltarea regională, și tot odată formularea de concluzii și recomandări care ar apropia Chișinăul și Tiraspolul prin prisma cooperării regionale.