Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de supraveghere a pieței

Sursa primară:www.dcfta.md

Acest raport trece în revistă situația existentă în Republica Moldova privind supravegherea pieței cu lacunele identificate, în conformitate cu bunele practici din anumite țări și oferă recomandări pentru îmbunătățire, inclusiv recomandări pentru utilizarea sistemelor informatice de supraveghere a pieței.