Raport anual privind monitorizarea implementării Acordului de Asociere RM-EU (1 iulie 2016)

  • Anul:Iulie 2016
  • Organizația:IPRE
  • Rubrica:Acord de Asociere
  • Limba:Română
  • Pagini:68
  • Autor:Iulian Groza, Iulian Rusu, Eugen Ghilețchi

Sursa primară:www.ipre.md

Scopul prezentului Raport este de a realiza o sistematizare a progresului în implementarea Acordului de Asociere RM-UE înregistrat în perioada 1 septembrie 2015 – 1 iulie 2016, prezentând o analiză a evoluției dialogului RM-UE, constatarea gradului total de implementare a Planului Național de Implementare a Acordului de Asociere RM-UE (PNAIAA), precum și a indicelui de realizare înregistrat pe parcursul ultimului trimestru (1 aprilie – 30 iunie 2016).