Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărârea Nr. 1 din 24.02.2017. Publicat: 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148, art Nr. 232. Data intrării în vigoare: 24.02.2017.