Proceduri de export a producției agroalimentare din Republica Moldova pe piețele Uniunii Europene

Sursa primară:www.gfa-dcfta.md

În acest ghid sunt prezentate toate etapele și procedurile pentru exportul de produse agricole în UE și descrie toate etapele pentru procedurile înaintea vămuirii, cele vamale și cele post-vamale. Pentru a facilita procesul, potențialilor exportatori li s-a oferit o listă de furnizori de servicii pentru exportul de produse agricole din Moldova pe piața UE.