Primele rezultate ale DCFTA cu UE: Cazurile Georgiei, Moldovei și Ucrainei

Sursa primară:www.etsg.org

Studiul are drept scop analiza modului în care DCFTA a afectat exporturile pe termen scurt ale Georgiei, Moldovei și Ucrainei, atât datorită liberalizării comerțului, cât și reducerii barierelor netarifare. O atenție deosebită este acordată impactului eforturilor țărilor de a apropia reglementările privind siguranța produselor la acquis-ul comunitar.