Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană în perioada 2017–2019

Sursa primară:www.lex.justice.md

Hotărârea Nr. 1472 din 30.12.2016. Publicat: 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr.103-108, art. Nr. 271.