Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Aceste informații precizează că Acordul de Asociere UE-Moldova va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016, așa cum ultimul instrument de ratificare sau de aprobare a fost depus la data de 23 mai 2016.

JO L 161, 18.6.2016, p. 1-1