Implementarea DCFTA a impulsionat creșterea investițiilor în capitalul fix, ceea ce a permis multor întreprinderi moldovenești să-și modernizeze liniile de producție.