Impactul Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și Uniunea Europeană asupra sectorului agroalimentar moldovenesc

Sursa primară:www.rec.md

Această lucrare trece în revistă impactul implementării DCFTA asupra sectorului agricol și face prognoze cu privire la creșterea exportului de produse agroalimentare.