Raportul de țară EU4Business 2022: Moldova

Raportul de țară EU4Business arată că dificultățile și provocările cauzate de pandemia COVID-19 continuă să afecteze IMM-urile din Republica Moldova și reprezintă o provocare pentru acordarea sprijinului din partea partenerilor și implementatorilor UE. În 2021, bugetul total al asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană pentru sectorul privat a constituit 119,98 mil. Euro, care au contribuit la crearea a 8 350 locuri de muncă noi, la fortificarea și acordarea suportului pentru 6 206 IMM-uri dintre care 38,6% sunt companii conduse de femei. În 2021, 28 proiecte UE au oferit suport IMM-urilor din Moldova.