DECIZIA NR. 2/2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ UE-REPUBLICA MOLDOVA din 19 octombrie 2016 de actualizare a anexei XXIX la Acordul de asociere [2016/2028]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie actualizează și înlocuiește anexa XXIX din Acordul de Asociere - privind Capitolul 8 din titlul V (Achiziții publice) - și directivele UE pe care Republica Moldova trebuie să le armonizeze la legislația națională. Această anexă a fost modificată deoarece mai multe acte UE au fost modificate, reformate sau abrogate și înlocuite cu noi acte legislative ale UE odată cu parafarea Acordului de Asociere la 29 noiembrie 2013. Modificările includ 3 directive noi ale UE.
Prezenta decizie a intrat în vigoare la data de 19 octombrie 2016.

JO L 313, 19.11.2016, p. 36-58