DECIZIA NR. 1/2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAȚIA COMERȚ UE-REPUBLICA MOLDOVA din 19 octombrie 2016 de actualizare a anexei XVI la Acordul de asociere [2016/2027]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a modificat anexa XVI din Acordul de Asociere care enumeră actele UE pe care Republica Moldova trebuie să le armonizeze cu legislația moldovenească. Această anexă a fost modificată deoarece mai multe acte UE enumerate au fost modificate, reformate sau abrogate și înlocuite cu noi acte legislative ale UE de la parafarea Acordului de Asociere din 29 noiembrie 2013. Modificările includ 18 noi acte legislative ale UE.
Prezenta decizie a intrat în vigoare la data de 19 octombrie 2016.

JO L 313, 19.11.2016, p. 28-35