Cerințe pentru produsele alimentare de origine vegetală pentru export în Uniunea Europeană

  • Anul: 2019
  • Organizația:
  • Rubrica:DCFTA
  • Limba:Română, Русский
  • Pagini:12
  • Autor:DCFTA

Sursa primară:

Evoluția relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Statele membre ale Uniunii Europene au înregistrat o accelerație sporită odată cu semnarea Acordului de Liber Schimb. Din totalul categoriilor de produse exportate pe piața UE, produsele alimentare de origine vegetală au cunoscut unul din cele mai alerte ritmuri de creștere. Antreprenorii care au reușit să stabilească și să întrețină relații comerciale cu parteneri europeni au respectat anumite cerințe de ordin tehnic, legislativ, fitosanitare și de siguranță alimentară.

Despre pașii pe care trebuie să îi urmeze producătorii și exportatorii din Republica Moldova pentru exportul produselor alimentare de origine vegetală pe piața UE, dar și ce seturi de acte sunt necesare, citiți în broșura, elaborată în cadrul proiectului „Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de UE” în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu poate fi atribuit Uniunii Europene.