Beneficiile și costurile DCFTA: Evaluarea impactului asupra Georgiei, Moldovei și Ucrainei

Studiul oferă o evaluare a impactului implementării DCFTA în Georgia, Moldova și Ucraina. Autorii analizează beneficiile și costurile care deja s-au materializat sau sunt pe cale să se manifeste în sectoarele publice și private.