Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova

Sursa primară:www.mfa.gov.md

Agenda de Asociere prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016 în baza Acordului de Asociere.