Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

OJ L 260, 30.8.2014, p. 4–738. Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, a fost semnat la data de 27 iunie 2014 în Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la data de 2 iulie 2014 și de Parlamentul European la data de 13 noiembrie 2014.

Acordul de asociere stabilește un nou cadru juridic pentru avansarea relațiilor dintre Republica Moldova și UE spre un nivel calitativ superior - asocierea politică și integrarea economică cu UE.