Сompania creată de DCFTA

Сompania creată de DCFTA
Sursa foto: DCFTA.MD

În decurs de trei ani și jumătate din momentrul intrării în vigoare a Acordului de Asociere UE și Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), companiile moldovenești percep și se adaptează diferit la noile realități. Unii consideră că piața Uniunii Europene – nu este pentru ei și continuă să lucreze cu metode vechi, încercând cu toate forțele să se mențină pe piețele deja cunoscute propunând un set obișnuit de produse. Alții, într-un fel, recunosc beneficiul DCFTA și conștientizează noile posibilități pe care le oferă, modernizează întreprinderile, însăfără prea mare entuziasm investesc în modernizarea întreprinderilor sale și noua calitate a produselor, găsind diverse justificări. Totuși, zilnic devin mai mulți cei, care tind să profite de beneficiile DCFTA și care doresc cât mai repede sa-și „adapteze” afacerea la cerințele acesteia.

„Atuul” Moldovei, orientată spre UE

Compania Prograin Organic aparține acelei părți a businessului moldovenesc, care a înțeles și a acceptat imediat DCFTA. Și care respectiv, a  început sa-și construiască propriul model de business, orientat spre piața europeană.

Foto: Spartac Chilat, cofondator Prograin Organic și fermier

- Încă la etapa de pregătire penru semnarea Acordului cu UE privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător , am studiat minuțios acest document, am analizat posibilitățile pe care ni le oferă, - relatează Spartac Chilat, cofondatorul Prograin Organic. -  Mai mult ca atât, negocierele refritoare la DCFTA au coincis cu cu perioada când noi cream compania noastră. Principalul noastru domeniu de activitate este prodicerea și exportul culturilor cerealiere ecologice. Inițial ne-am orientat spre piața europeană, unde acest gen de produse este solicitat. De aceea, am studiat minuțios piața UE, regulile de joc, am determinat nișa și partenerii țintă. Am creat compania noastră cu scopul de a transforma agricultura ecologică într-un „atu” al Moldovei, care ar permite creșterea considrabilă a valorii adăugate și prestigiul produselor moldovenești peste hotare. Astfel DCFTA a devenit „foaia de parcurs” ideală pentru dezvoltarea noastră.

Echipa de specialiști a fost formată începând cu 2012. Luând în considerație că Parlamentul R.M. a susținut sectorul agriculturii ecologice, echipa Prograin Organic a fost consolidată cu parteneri din Olanda, cât și unele personae fizice din această țară, Germania și Moldova. După înregistrarea companiei în 2015, aceștea au demarat activ soluțiuonarea unor aspecte importante ce țin de dezvoltare. În primul rând – certificarea produselor în conformitate cu standartele UE. Pentru aceasta au invitat o companie renumita, Control Union, care are o reputație buna în sfera documentării agriculturii ecologice. Specialiștii companiei au venit în Moldova, au determinat sarcinile și crințele, limitele și reponsabilitățile fiecărui participant din echipă pentru respectarea criteriilor eco-produselor, parametrii de trasabilitate a purității biologice etc.

Piața moldovenescă – este una specifică, e greu de convins fermierii să se ocupe de agricultura ecologică, în condițiile în care și cultivarea simplă a culturilor agricole aduce un profit bun, - spune Spartac Chilat. – În acest sens, un rol important îl are statul, disponibilitatea acestuia de a susține această direcție, care ar permite Moldovei să ocupe locul său destoinic pe piața UE. Astfel, pe cînd cererea pentru grâul crescut în condiții simple, poate scădea drastic în regiune în anii roditori, ceea ce va reduce simțitor veniturile fermierilor, cererea pentru produsele ecologice este stabilă și în creștere continua. Iar costul la grâul crescut în condiții ecologice uneori este de 2-3 ori mai ridicat. Principalii consumatori sunt - țările UE, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud.

Susținerea în implementarea DCFTA este foarte importantă și necesară

Necătînd la toate greutățile, Prograin Organic a reușit să unească în jurul său peste 60 de fermieri moldoveni, care au acceptat să cultive grâu ecologic. Dar imediat ce au purces la implementarea tuturor standartelor ecologice agricole și certificării produselor, au apărut probleme. Legislația Moldovei nu permite înregistrarea și acreditarea organelor internaționale de certificare, dacă acestea nu au un oficiu propriu în țara noastră. La rîndul lor, aceste organe de certificare nu întotdeauna doresc să deschidă un oficiu din cauza pieței mici.

Ca rezultat, inițiatorii dezvoltării agriculturii ecologice au intîmpinat o situație neplăcută: necătînd la autoritatea și numele Control Union, fermierii nu au putut primi subvenții de la stat din cauza că organul de certificare nu este acreditat în Moldova. „Am fost nevoiți să depunem eforturi considerabile, ca Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și  Mediului să vină cu o inițiativă de armonizare a legislației noastre ce țin de această întrebare cu Directivele UE – spune Spartac Chilat. – Semnarea DCFTA a jucat un rol esențial. Autoritățile din Moldova, posibil, au dreptate în tendința lor de a crea o infrastructură locală de certificare și control a calității. Însă, piața, trebuie să fie liberă și să asigure acces egal pentru toți participanții. Așa cum este în toată lumea civilizată. În al doilea rând, nu întotdeauna crearea unui laborator local sau a organului de certificare poate rezolva problema. Pentru cumpărătorii de produse ecologice, este foarte important încrederea față de aceste structuri. Iar o simplă acreditare încă nu garantează o asemenea încredere”.

Directorul Prograin Organic afirmă că fără o susținere eficientă și concretă din partea diferitor proiecte UE, structurilor de stat din Moldova, instituțiilor specializate, asociațiilor de business, nu ar fi reușit într-un timp atît de restrâns, să creeze parctic „de la zero” o nouă ramură pentru Moldova – agricultura ecologică. În baza companiei și fermierilor-parteneri a fost creată organizația neguvernamentală MOVCA (Moldova Organic Value Chain Alliance), care a devnit o bună platformă pentru instruirea fermierilor și promovarea principiilor agriculturii ecologice. Partener în procesul de instruire a devenit ONG-ul din Cehia, People in Need. „Participăm, de asemenea, la seminare și cursuri de instruire privind promovarea și implementarea exportului DCFTA, desfășurate de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei. Participăm la programul PAC-II, privind sporirea competitivității, implementării standartelor europene de calitate.

Am primit susținere în cadrul proiectului BERD privind susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Am devenit memebri ai Camerei de Comerț Americane AmCham, care deține mecnisme puternice de lobby a intereselor tuturor jucătorilor de pe piață, organizează treninguri și, în generel, este foarte activă în promovarea intereselor de afaceri. În 2015 Prograin Organic s-a adresat proiectului FDOV (The Facility for Sustainable Entrepreneurship and Food Security), care încurajează parteneriatele public-private în domeniul securității alimentare și dezvoltării sectorului privat în țările în curs de dezvoltare. Astfel, FDOV și-a adus aportul în infrastructura companiei, contribuind la construcția uni terminal de cereale în Portul Internațional Giurgiulești.

În același an, compania s-a adresat proiectului Agenției Austriece de Dezvoltare (ADA) pentru a crea și promova un lanț valoric în producția ecologică și standartele ecologice în agricultura moldovenească. Cu suportul ADA a fost instalată o linie modernă de sortare, calibrare și ambalare a produselor agroalimentare destinate consumului uman, precum și un depozit și un centru de prelucrare în orașul Florești. Toată infrastructrura corespunde standartelor HACCP și GMP + b3. Cu alte civinte, folosim toate posibilitățile pentru dezvoltarea și implementarea cât mai rapidă a tuturor cerințelor pentru a putea activa pe piața UE”, - menționează Spartac Chilat.

Compania împreuna cu fermierii-parteneri preiau activ experiența țărilor europene în cultivarea grâului ecologic. Am studiat experiența Bulgariei în construirea relațiilor cu fermierii pe baza unor subcontracte. Pe baza implementării unui astfel de mecanism, am reușit destul de rapid să dezvoltăm piața din Moldova - Prograin Organic invită organul de certificare, achită certificarea gospodăriilor de fermieri. Datorită acestui fapt, costurile pentru această componentă se reduc semnificativ, iar femierii sunt mai dispuși să se ocupe de agricultura ecologică. Am studiat și experiența Lituaniei, unde statul are un rol semnificativ în dezvoltarea acestei direcții, pentru a minimaliza cheltuielile companiei. Am vizitat Olanda, unde agricultura înregistrează cea mai intensivă și eficientă dezvoltare.

Rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate

La moment în Moldova aproximativ 15 mii hectare de terenuri sunt cultivate în baza agriculturii ecologice, o parte din pământuri se află malul stâng al râului Nistru. În viitorul apropiat, compania își propune să extindă zona de cultivare la 30 mii hectare de teren.

În decurs de doi-trei ani, inițiativele noastre au contribuit la faptul că astăzi putem vorbi despre crearea unei piețe noi și dinamice de produse ecologice în Moldova, - consideră Spartac Chilat. – Conceptul de dezvoltare a agriculturii ecologice în Moldova a fost adoptat cu mai mult de zece ani în urmă, însă a rămas mult timp doar pe hârtie. Momentul de cotitură  a fost anume semnarea DCFTA, care practic a contribuit nu numai la crearea companiei noastre și a deschis calea spre piața europeană, dar și a impus autoritățile să schimbe activ normele legale, să impelemeteze standarte, sa creeze o infrastructură de calitate necesară etc. Desigur că mai există probleme, suntem nevoiți să efectuăm în Europa chiar și măsusrarea conținututlui de pesticide , deoarece în condițiile din Moldova putem determina doar prezența substanțelor active la moment, iar noi avem nevoie să detrminăm aproximativ 500 de componente active. Am dori ca unele legi din domeniu să fie adoptate mai operativ și să fie implementate mai eficient. Dar ceea ce am reușit să realizăm în ultimii trei ani, la fel și susținerea pe care o avem în activitatea noastră, ne demonstrează că suntem pe calea cea bună.

Într-adevăr rezultatele impresionează. A fost creată infrastructura pentru creșterea, certificarea, păstrarea și exportul grâului. În 2017 Prograin Organic a dat în exploatare terminalul de ceriale în Portul Giurgiulești, cu o capacitate unică de depozitare de 8-9 mii tone, iar din acel punct se realizează exportul pe Dunăre în containere. La Florești a fost construit un terminal cu o capacitate unică de depozitare de 4 mii tone cu aplicarea liniilor tehnologice de curățare a alacului (soi sălbatic de grâu), culturii de folarea soarelui și a mazării cu o capacitate de 1 mie de tone în an fiecare. Oficiul central din Chișinău are rolul coordonator și asigură legătura cu fermierii, organizează acțiuni de certifcare, instruire, asigurare cu material săditor etc. Biroul de vânzări din Amsterdam se ocupă de furnizrea produselor către clienții europeni. A avut loc certificarea spațiilor de depozitare conform standartelor GMP+ și IFC pentru cerialele furajere și cele destinate alimentației. Punerea în aplicare a acestor standarde prevede trasabilitatea întregului lanț de producție și furnizare - de la terenul agricol până la utilizatorul final din Europa. Pînă la începerea noului sezon de recoltare, compania planifică să obțină un certificat similar pentru Terminalul din Giurgiulești.

Foto: terminalul cerialier din portul Giurgiulești

Investițiile companiei noastre în infrastructură, certificare, instruire, asigurare cu material săditor și în alte scopuri pentru crearea pieței, a constituit în jur de 3 mln euro, -  constată directorul Prograin Organic. – Dar a fost o investiție conștientă, doarece din start am înțeles ce ne dorim și ce avem de făcut pentru aceasta. În 2017 deja exportam în țările UE 15 mii tone de grâu ecologic. În acest an intenționăm, cel puțin, să dublăm volumul livrărilor. Dar cel mai important rezultat pe care l-am obținut -  este interesul pe care l-am trezit fermierilor, i-am convins de perspectivele de lucru cu astfel de produse pe piața europeană. Noi unii din primii  în Moldova am creat un grup de producție, care permite mai eficient rezolvarea multor probleme și livrarea volumului necesar de ceriale către clienți.

Dumitru CALAC