Suportul UE pentru sectorul privat, în contextul Acordurilor de Asociere/DCFTA. Raport rezumat – Republica Moldova

Sursa primară:www.east-invest.eu

Lucrarea detaliază analiza decalajelor între legislația existentă în țară și cerințele necesare pentru a alinia prevederile legislative la acquis-ul UE relevant pentru ÎMM-uri, precum este detaliat în AA/DCFTA.