Studiu despre comerțul din Moldova: Nota 1. Analiza Competitivității Comerciale

În acest raport, autorii au analizat performanța exportului și competitivitatea economiei moldovenești. Obiectivele sale sunt duble: (i) să prezinte o analiză cuprinzătoare a performanțelor comerciale recente ale Moldovei și (ii) să identifice măsuri politice și intervenții care pot spori competitivitatea întreprinderilor de export ale Moldovei și valoarea adăugată a exporturilor lor.