Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Sistemul de Coordonare

Comitetul de integrare RM-UE la nivel ministerial (trimestrial)

Președinte: Prim-ministru

Comitetul DCFTA la nivel ministerial (trimestrial)

Președinte: Viceprim-ministru, Ministru al Economiei

Comitetul DCFTA la nivel inter-ministerial (lunar)

Președinte: Vice-ministru al Economiei

Grupurile de lucru inter-ministeriale, la nivel tehnic,
cu participarea Ministerelor relevante:

1.

Politici în domeniul Comerțului de Bunuri, Sectorul Vamal și Reguli de Origine

2.

Bariere Tehnice în calea Comerțului (TBT), Calitatea Infrastructurii, Supravegherea Pieței și Măsuri Sanitare și Fitosanitare

3.

Comerțul cu Servicii și Libera Circulație a Capitalurilor

4.

Achiziții Publice, Concurență și Drepturi de Proprietate Intelectuală

5.

Transparență și Soluționarea Diferendelor

6.

Monitorizare, Raportare și Evaluare

7.

Comunicare, Sensibilizarea Opiniei Publice și Dialog Politic

8.

Asistență pentru Dezvoltarea și Consolidarea Capacităților în domeniul DCFTA – Rețeaua de Coordonare a Donatorilor DCFTA (DDCN)

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului