Углубленная и всеобъемлющая
зона свободной торговли

Facebook DCFTA

Новости и события

11 Сен. 2017 Chestionar DCFTA

Chestionarea agenților economici face parte dintr-un mecanism mai complex de monitorizare și evaluare a ZLSAC. Acest mecanism include:

(i) Indicatori cantitativi, care arată evoluțiile economice și sociale după intrarea în vigoare a ZLSAC pe fiecare sector din acord;

(ii) Indicatori calitativi de progres, care arată cum guvernul își îndeplinește angajamentele asumate în acord;

(iii) Indicatori calitativi de percepție - chestionarea mediului de afaceri.

 

Chestionarul destinat mediului de afaceri din acest mecanism de monitorizare și evaluare a ZLSAC are următoarele obiective:

(i) Să arate dacă implementarea ZLSAC facilitează mediul de afaceri;

(ii) Să identifice domeniile cu cele mai multe probleme nerezolvate la momentul chestionării din punct de vedere a mediului de afaceri;

(iii) Să cuantifice nivelul de informare a agenților economici despre prevederile ZLSAC;

(iv) Să măsoare în timp evoluția opiniei agenților economici privind modul de implementare a ZLSAC;

 

Pentru a atinge obiectivele sus-menționate și pentru a facilita procesul de completare a chestionarului din partea agenților economici, acesta a fost construit cât mai simplu posibil. În total sunt 48 de întrebări divizate pe 14 secțiuni, conform capitolelor din Titlul V al Acordului de Asociere. Întrebările sunt de două tipologii - obligatorii și neobligatorii pentru răspuns, iar pentru majoritatea din ele fiind deja indicate opțiunile de răspuns. Timpul estimat de completare este de 7 - 10 min.

 

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
This website has been developed by the EU-funded project "Support to the DCFTA process in the Republic of Moldova".
News
Library |
Site map