SIANICSP - Sistem informațional automatizat pentru supravegherea pieței elaborat de MEI cu suportul Uniunii Europene

SIANICSP  - Sistem informațional automatizat pentru supravegherea pieței elaborat de MEI cu suportul Uniunii Europene
Sursa foto: DCFTA.MD

În pofida provocărilor impuse de pandemia COVID19, proiectul Uniunii Europene „Suport pentru cadrul Infrastructurii Calității în Contextul DCFTA în Republica Moldova” a reușit să realizeze o serie de activități planificate pentru sprijinul Ministerului Economiei și Infrastructurii și a agențiilor subordonate.

O realizare majoră este asistența oferită MoEI în dezvoltarea sarcinii tehnice pentru Sistemul informațional automatizat național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței.
 
Proiectul are ca obiectiv punerea la dispoziția autorităților de supravegherea a pieței și a Serviciului Vamal a unui instrument de asistență în identificarea produselor nesigure sau neconforme puse pe piață sau care urmează a fi introduse pe piață. Viitorul sistem informațional va sprijini, în regim automatizat, procedurile de conlucrare între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal.
„Este primordial să ne asigurăm că produsele sunt conforme cu cerințele esențiale aplicabile și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte ce țin de protecția cetățenilor. Sistemul respectiv este o soluție informatică valoroasă, care va fi realizată în conformitate cu normele europene. Depunem toate eforturile pentru a crea un soft eficient, sigur și modern”, susține ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.
 
Asigurarea securității informației va fi realizată în conformitate cu cerințele standardelor internaționale şi va sublinia faptul că sistemul este un produs hard și soft, care corespunde în totalitate cerințelor utilizatorilor, inclusiv şi în ceea ce privește securitatea informațională.