Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Planul Național de Acțiuni

Planul Național de implementare a Acordului de Asociere RM-UE include prioritățile cheie de cooperare în vederea asigurării asocierii politice și integrării economice cu UE și reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea la nivel intern a procesului de integrare europeană în perioada 2014-2016.

În acest context, Planul Național include acțiunile necesare de a fi realizate de către instituțiile responsabile conform fiecărui articol/prevedere, precum și Anexe ale Acordului de Asociere, inclusiv a părții privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în termenii indicați și cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens.


Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere:

TITLE I General Principles; TITLE II Political Dialogue and Reform, Cooperation in the Field of Foreign and Security Policy TITLE III Justice, Freedom and Security TITLE IV Economic and other Sectorial Cooperation TITLE V Trade and Trade-Related Matters - DCFTA TITLE VI Financial Assistance, and Anti-Fraud and Control Provisions Раздел I ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.pdf Раздел II ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ И РЕФОРМА, СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ.pdf Раздел III ПРАВОСУДИЕ, СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТЬ.pdf Раздел IV ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ ТИПЫ ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.pdf Раздел V ТОРГОВЛЯ И СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ВОПРОСЫ.pdf Раздел VI ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОНТРОЛЮ.pdf TITLUL I. Principii Generale, TITLUL II. Dialogul Poilitic și reformele, TITLUL III. Justiție, libertate, securitate .pdf TITLUL IV. Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială, Partea I. pdf TITLUL IV. Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială, Partea II.pdf TITLUL IV. Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială, Partea III.pdf TITLUL V. Comerț și aspecte legate de comerț.pdf TITLUL VI. Asistență financiară și dispoziții antifraudă și de control.pdf Raportul privind implementarea Matricii de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivitatii in RM in semestrul I, 2016.pdf
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului