Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Noutăți și evenimente

09 Oct. 2017 Invitație deschisă de participare la Forumul comun de dialog cu societatea civilă

Invitație deschisă de participare la Forumul comun de dialog cu societatea civilă

La data de 17 octombrie 2017 va fi organizat Forumul comun de dialog cu societatea civilă. Scopul evenimentului este de a expune și a discuta viziunea independentă a reprezentanților societății civile privind implementarea prevederilor Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care țin de comerț și dezvoltarea durabilă (componenta „DCFTA” a Acordului de Asociere).

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate constatările privind impactul liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană asupra performanțelor comerciale ale Republicii Moldova, precum și evoluțiile și constrângerile privind climatul de afaceri și legislația muncii. Totodată, reprezentanții societății civile vor adopta o declarație comună privind recomandările de politici prioritare în vederea valorificării oportunităților economice ale Acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

La eveniment sunt invitați reprezentanții societății civile, presei, comunității partenerilor de dezvoltare, interesați de subiectul comerțului și dezvoltării durabile în contextul Acordului de asociere RM-UE.

Evenimentul este organizat în contextul desfășurării celei de-a 3-a reuniuni a Subcomitetului RM – UE pentru comerț și dezvoltare durabilă la care vor participa oficiali din ambele părți și unde va fi prezentată poziția oficială a Guvernului Republicii Moldova privind implementarea Acordului de Asociere.

Forumul comun de dialog cu societatea civilă a fost creat odată cu intrarea în vigoare a Acordului de asociere cu UE, conform articolului 377 al documentului, și se întrunește cel puțin o dată pe an. Acesta are scopul de a monitoriza implementarea prevederilor privind comerț și dezvoltarea durabilă a Acordului de asociere. Forumul este prezidat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, iar membrii acestuia asociații de business, organizații sindicale și organizații non-guvernamentale care activează în domeniul dezvoltării durabile.

Evenimentul va avea loc la data de 17 octombrie, cu începere de la 14.00, în cadrul clădirii Guvernului, sala de conferințe de la et. 6 (intrarea din partea străzii Bodoni).

Pentru informații suplimentare privind participarea la eveniment, precum și în vederea participării în calitate de membru al Forumul comun de dialog cu societatea civilă, vă rugăm să contactați la dcfta@mec.gov.md sau  022 250 609.


 Agenda (EN)

1. Introduction and opening remarks

2. Report of the meeting of the Sub-Committee on Trade and Sustainable Development

3. Statements from civil society representatives

4. DCFTA after 3 years of implementation: analysis of trade flows dynamics between Moldova and EU

5. Labour market: key evolutions and challenges in the context of the Association Agenda

6. Green economy: challenges and prospects for Moldova in the context of the Association Agenda

7. Opportunities and challenges for the civil society involvement in monitoring of the implementation of the TSD chapter.

8. Q&A

9. Concluding comments

_____________________________________________________________

Agenda (RO)

1. Introducere și remarci de deschidere

2. Raportul Subcomitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă

3. Declarațiile reprezentanților societății civile

4. ZLSAC după 3 ani de implementare: analiza dinamicii fluxurilor comerciale între Moldova și UE

5. Piața forței de muncă: evoluții-cheie și provocări în contextul Agendei de asociere

6. Economia verde: provocările și perspectivele pentru Moldova în contextul Agendei de asociere

7. Oportunități și provocări pentru implicarea societății civile în monitorizarea implementării capitolului DSD.

8. Întrebări și răspunsuri

9. Concluzii

 

 

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului