Glosar

1. Achiziții Publice 2. Acord de Asociere (AA) 3. Acquis 4. AECA - Acord privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale 5. Ajutor de Stat 6. Aproximare 7. Bariere netarifare 8. Clauza națiunii celei mai favorizate 9. Contingente tarifare (TRQ) 10. Dezvoltare durabilă 11. Directive UE 12. Dumping 13. GATT 14. Indicații Geografice 15. Instrumente juridice ale UE 16. Legislație UE 17. Măsură de salvgardare bilaterală 18. Măsuri sanitare și fitosanitare 19. Mecanism anti-circumvenție 20. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) 21. Principiul proporționalității 22. Proprietate intelectuală 23. REACH (cadru de reglementare privind administrarea substanțelor chimice) 24. Regulament UE 25. Siguranță alimentară 26. State Membre ale UE 27. Tabel de concordanță 28. TBT (Bariere tehnice în calea comerțului) 29. Transpoziție - 30. Tratament național 31. Tratate 32. Uniune vamală 33. Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA)