Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Intrebari frecvente

Q:
Care vor fi beneficiile Republicii Moldova pentru comerțul de mărfuri la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere?
A:

În ceea ce privește mărfurile, taxele de import pentru toate produsele importate din Republica Moldova în UE vor fi eliminate imediat. Unele produse agricole vor fi supuse monitorizării fluxurilor comerciale, pentru a se asigura faptul că exporturile către UE corespund capacității de producție reale a Moldovei (produse din carne, produse lactate, produse din zahăr, cereale). Pentru unele fructe și legume, liberalizarea va presupune anumite limite cantitative (cote tarifare), stabilite în conformitate cu capacitățile de producție și export ale Moldovei.

Q:
Cum poate Republica Moldova să se protejeze de afluxul de bunuri din UE odată cu intrarea în vigoare a DCFTA?
A:

Întrucât UE își va deschide piața de îndată pentru toate produsele moldovenești, asemănător prevederilor ATP, piața Moldovei nu va fi liberalizată imediat pentru toate produsele. Acesta va fi un proces gradual, pe care Guvernul Republicii Moldova l-a negociat cu UE pentru a facilita tranziția către un regim comercial mai deschis. Sistemul negociat de liberalizare a comerțului cu bunuri prevede o serie de mecanisme care vor proteja economia moldovenească de schimbări bruște la cele mai sensibile sectoare din punctul de vedere al dezvoltării interne:

1) Liberalizarea comerțului cu produse industriale sensibile (în special articole textile și de îmbrăcăminte), este supusă unor perioade de tranziție (3-5 ani).

2) Liberalizarea comerțului cu produse agricole sensibile va fi sau supusă perioadelor de tranziție (spre exemplu vinul, care va începe să fie liberalizat numai după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului), sau restricțiilor cantitative privind importul duty-free din UE (produse lactate, produse din carne).

3) Procesul de liberalizare va fi supus controlului, ținând cont de evoluțiile din sectoarele agricole a Republicii Moldova.

4) Moldova are, de asemenea, dreptul de a recurge la un mecanism de salvgardare temporar, în cazul unui aflux brusc de importuri din UE a unui anumit produs. Un astfel de mecanism de salvgardare permite introducerea taxelor de import pentru o perioadă limitată de timp.

Aceste mecanisme de tranziție vor oferi timpul necesar pentru ajustări și reforme indispensabile pentru economia Republicii Moldova.

Q:
UE va beneficia de DCFTA imediat, în timp ce Moldova necesită implementarea reformelor
A:

Nu. La intrarea în vigoare condițiile comerciale pentru bunuri și servicii, precum și dreptul de stabilire vor fi imediat îmbunătățite pentru Republica Moldova, facilitând comerțul și investițiile. Companiile moldovenești vor avea acces la piața UE fără perioade de tranziție. Este corect să spunem, totuși, că nu toate produsele vor putea intra în UE de îndată, la fel ca în prezent sub incidența Preferințelor Comerciale Autonome (ATP). Motivul constă în faptul că Republica Moldova trebuie să-și îmbunătățească cadrul sanitar și fitosanitar, pentru a fi în măsură să exporte produse de origine animală în UE. Prin urmare, acest grup de produse este unicul care, în prezent, nu poate accesa piața UE și depinde de reforme. Aceste reforme sunt prevăzute în cadrul DCFTA și urmăresc deschiderea pieței UE pentru astfel de bunuri din Republica Moldova, inclusiv.

De asemenea, este parțial corect că UE va beneficia de DCFTA fără restricții în Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a negociat perioade de tranziție pentru liberalizare, precum și restricții cantitative pentru anumite produse (în mare parte pentru sectoarele care urmează a fi supuse reformelor în regim sanitar și fitosanitar). Deci, accesul UE pe piața moldovenească nu este nelimitat, deși respectă fluxurile comerciale istorice, astfel încât nivelul actual al comerțului să nu fie perturbat. Aceste dispoziții sunt supuse monitorizării și reexaminării de către părți în viitor.

Q:
Prin ce se diferențiază prezentul acord de cele stabilite cu Ucraina sau Georgia? A obținut Republica Moldova o ofertă mai bună?
A:

DCFTA cu Republica Moldova se bazează pe același model prezentat de către UE partenerilor săi estici și anume domeniul de aplicare și parametrii în ceea ce privește liberalizarea comerțului și reformele. Dar detaliile diferă de la partener la partener, întrucât fiecare țară are politica sa comercială specifică, gradul propriu de liberalizare, interese și sectoare sensibile, precum și propria cale de dezvoltare economică. A fost necesară luarea în considerare a tuturor acestor factori și un dialog cu partenerul, pentru a seta parametrii cei mai potriviți, a fost în centrul negocierilor. Spre exemplu: în cazul Moldovei graficul și domeniul de aplicare a liberalizării taxelor de import a mărfurilor sunt mai generoase în ansamblu decât cele ale Ucrainei, dar cu siguranță mai restrânse decât cele ale Georgiei.

Q:
Care vor fi beneficiile Republicii Moldova pentru comerțul cu servicii la intrarea în vigoare a Acordului?
A:

Cât privește serviciile, atât UE, cât și Moldova se vor bucura nemijlocit de un acces reciproc mult mai calitativ pentru furnizorii de servicii ai ambelor părți. Acest lucru poate fi benefic pentru Moldova deoarece prin intermediul furnizorilor de servicii, de asemenea, are loc transferul de know-how și introducerea inovațiilor, iar circulația specialiștilor contribuie la crearea de noi întreprinderi (europene) prin afluxul de investiții străine directe, precum și transferul de know-how. În plus, normele de stabilire vor asigura ambelor părți reguli asemănătoare celor aplicabile societăților naționale, în cazul înființării unei filiale sau sucursale în UE sau în Republica Moldova, respectiv. Aceste dispoziții ar trebui să încurajeze nu doar afluxul de investiții străine directe în Republica Moldova, dar, de asemenea, să stimuleze legăturile de afaceri dintre economiile respective. Deschiderea pieței Moldovei față de prestatorii de servicii europeni este capabilă să impulsioneze baza de competențe și să completeze nișe de piață corespunzătoare, datorită circulației de know-how și tehnologii moderne, nefiind în concurență directă cu furnizorii de servicii din Republica Moldova.

Q:
Cine a proiectat planul de reformă în cadrul DCFTA și care a fost poziția Republicii Moldova?
A:

UE și Moldova au elaborat împreună planul de reformă, proces inițiat deja în perioada pregătirilor pentru negocierile DCFTA. Reformele abordează substanța și conținutul planului de acțiune PEV, prestabilit cu Republica Moldova în anul 2006. Aceste planuri au fost proiectate ținând cont de contextul moldav-specific, de necesitățile economice și opțiunile politice. Moldova s-a asigurat de faptul ca poziția sa să fie reflectată în acordul negociat cu respectarea deplină a opțiunilor și ritmului de creștere din Moldova.

Q:
Care sunt domeniile exacte supuse reformelor?
A:

Toate ariile de reglementare a comerțului sau care într-un fel sau altul influențează capacitatea de a comercializa: achiziții publice, siguranță alimentară / regimuri sanitare și fitosanitare, politici vamale și de facilitare a comerțului, inclusiv aplicarea transfrontalieră a normelor de proprietate intelectuală, concurență, cadru de reglementare a serviciilor, bariere tehnice în calea comerțului / standarde industriale.

Q:
Nici o evaluare adecvată a impactului DCFTA nu a fost efectuată și UE a impus Moldovei condițiile dorite, fără să le pese de consecințele economice
A:

UE evaluează în mod regulat potențialul economic și consecințele unei zone de liber schimb în țara parteneră până la momentul încheierii negocierilor. Atât Evaluarea propriu zisă cât și Evaluarea Impactului Dezvoltării Durabile a Comerțului, vizează domeniul de aplicare prevăzut, și amploarea Acordului UE-Republica Moldova și determină impactul pozitiv pe termen scurt și termen lung asupra comerțului Republicii Moldova, în special după încheierea procesului de reformă.

Acesta a indicat o creștere așteptată a exporturilor moldovenești către UE cu 16% și a importurilor cu 8%, ceea ce ar avea în mod evident un impact pozitiv asupra bugetului Republicii Moldova și asupra consumatorilor. Se preconizează o creștere a PIB-ului Moldovei cu circa 5, 4%. În același timp, studiul indică în mod clar faptul că procesul de reformă va necesita măsuri adiționale pentru a atenua procesul dificil de tranziție pe termen scurt. În acest sens, asistența UE în Republica Moldova ar putea fi de ajutor. Acestea sunt indicațiile primare și un alt studiu va fi realizat pe baza rezultatelor textului negociat.În orice caz, concluziile studiului confirmă politica de asistență în procesul de reformare pe care UE a desfășurat-o în Republica Moldova încă de la începutul implementării politicii de vecinătate.

Q:
Ce se va întâmpla în cazul în care Moldova nu se va încadra în termenele prestabilite, în ciuda celor mai bune intenții?
A:

Termenele și implementarea reformelor vor fi discutate în mod regulat în diferite organisme instituționale ale Acordului / DCFTA. În același cadru vor fi discutate eventualele probleme referitor respectării calendarului. Se presupune faptul că intervalele de timp au fost luate în considerare cu minuțiozitate de către Republica Moldova și apreciate fezabil din perspectiva procedurilor interne. Nu există, totuși, nici o consecință ca atare pentru întârzieri în aproximare, atât timp cât procesul nu a fost încă finalizat. Întârzierile implică faptul că Republica Moldova nu va crea condițiile necesare pentru a beneficia de acces îmbunătățit la piața UE. Situația va fi diferită, totuși, în cazul în care un astfel de acces a fost deja garantat. Astfel, se preconizează faptul ca Republica Moldova să mențină apropierea și să-și asume responsabilitatea actualizărilor relevante necesare în termenele stabilite, care, dacă nu sunt respectate, pot duce la o pierdere temporară a beneficiilor suplimentare.

Q:
Care este termenul de implementare a reformelor ce vizează comerțul în Republica Moldova?
A:

Republica Moldova a negociat mai multe perioade de tranziție, pentru toate domeniile în care reformele, de exemplu adaptarea legislației interne la legislația UE, au fost propuse și aprobate. Aceste perioade de tranziție variază de la domeniu la domeniu și multe reforme sunt deja în curs de desfășurare, indiferent de data intrării în vigoare a Acordului:

1) În cazul regimului sanitar / siguranței alimentelor, programul de reformă va fi adoptat în termen de o lună după intrarea în vigoare a Acordului și va cuprinde perioadele necesare pentru desfășurarea lor;

2) În standardele industriale / barierele tehnice în calea comerțului, Republica Moldova a elaborat un plan de reforme care cuprinde perioada de până în anul 2017;

3) În domeniul achizițiilor publice, această perioadă se extinde până la 8 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere;

4) În sectorul vamal și facilitării comerțului, Republica Moldova a convenit să elaboreze reformele necesare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului;

5) În domeniul serviciilor, timpul prevăzut pentru finalizarea reformelor este de 10 ani.

Este demn de remarcat faptul că domeniul de aplicare al reformei și numărul de acte legislative care fac obiectul adaptării variază de la un sector la altul. Domeniile serviciilor, regimurilor sanitar și fitosanitar sunt printre cele mai complexe.

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului