DECIZIA NR. 2/2015 A SUBCOMITETULUI UE-REPUBLICA MOLDOVA PENTRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ din 7 iulie 2015 de adoptare a listei de experți în domeniul comerțului și al dezvoltării durabile în conformitate cu articolul 379 alineatul (3) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte [2015/1819]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a adoptat lista de experți în conformitate cu articolul 379 din Acordul de Asociere. UE sau Moldova poate solicita consultări guvernamentale cu privire la orice chestiune care decurge din titlul V (DCFTA), Capitolul 13 - Comerț și dezvoltare durabilă. 
Prezenta decizie a intrat în vigoare la 7 iulie 2015.

JO L 264, 9.10.2015, p. 17-18