DECIZIA NR. 1/2015 A SUBCOMITETULUI PENTRU MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE UE-REPUBLICA MOLDOVA din 12 martie 2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2015/717]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a adoptat Regulamentul de Procedură al Subcomitetului Sanitar și Fitosanitar care este atașat ca anexă la decizie.
Prezenta decizie a intrat în vigoare la 12 martie 2015.

JO L 114, 5.5.2015, p. 13-18