DECIZIA NR. 1/2015 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA din 18 decembrie 2015 privind aplicarea titlului V din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte pe întreg teritoriul Republicii Moldova [2015/2445]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie prevede că titlul V (DCFTA) din Acordul de Asociere se aplică întregului teritoriu al Republicii Moldova de la 1 ianuarie 2016. Comitetul de Asociere în Comerț monitorizează aplicarea titlului V pe întreg teritoriul Moldovei și raportează o dată pe an Consiliului de Asociere.
Decizia a intrat în vigoare la 18 decembrie 2015.

JO L 336, 23.12.2015, p. 93-94