DECIZIA NR. 1/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA din 16 decembrie 2014 de adoptare a propriului regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere și subcomitetelor [2015/671]

Sursa primară:www.eur-lex.europa.eu

Prezenta decizie a adoptat Regulamentul de Procedură pentru Consiliul de Asociere (Anexa I) și Regulamentul de Procedură al Comitetului de Asociere și Subcomitetele sale (Anexa II).

Prezenta decizie a intrat în vigoare la 16 decembrie 2014.

JO L 110, 29.4.2015, p. 28-37