Contacte

Proiectul “Vizibilitate și Comunicare pentru AA/DCFTA”
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Office 224, MD-2033 Chisinau, Republic of Moldova
Tel.: +373 22 250 633
E-mail: dcfta.moldova@pginternational.com

Autoritatea Contractată: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Perioada de implementare: Septembrie 2017 – August 2019

Buget: 1.9 milioane euro

Organismele de implementare formate din cosorțiu:

  • WeGlobal,
  • B&S Europe și GOPA COM

© Uniunea Europeană, 2018
Proiectul "Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul programelor de asistență finanțate de UE” (EuropeAid/137988/DH/SER/MD) este finanțat de Uniunea Europeană.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilizarea care poate fi dată informațiilor conținute în acestă publicație.