Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și UE

Relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova reprezintă un factor important în procesul de consolidare a economiei țării. În ultimii ani, comerțul bilateral dintre UE și Republica Moldova s-a intensificat rapid grație deciziei UE din 2008 de a-și deschide piața unilateral față de Republica Moldova în cadrul Preferințelor Comerciale Autonome.

Începând cu 2008, Uniunea Europeană (UE) a devenit în mod progresiv cel mai important partener comercial al Moldovei atât pentru import, cât și pentru export, și care astăzi acoperă aproape o jumătate din comerțul anual extern al Moldovei (46.6%).

Această tendință va continua în special datorită recentei semnări a Acordului de Asociere, care include Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) între UE și Republica Moldova. Acordul, care a consolidat relația politică și economică dintre UE și Republica Moldova, a intrat în vigoare din 01 septembrie 2014.

Date importante:

- În primele 8 luni ale anului 2014 comerțul dintre UE și Republica Moldova a ajuns la cota de 2,28 miliarde; în 2013 cota comerțului bilateral total a ajuns la 3,24 miliarde. Totalul cotei parte a exporturilor moldovenești spre UE din primele nouă luni au reprezentat 52,1 % din exporturile totale ale țării, în timp ce importurile din UE în Moldova au ajuns la 49,5% din totalul importului țării.

- Exporturile UE în Moldova constau în special din mașinării și echipamente, precum și din combustibili minerali și echipamente de transport și produse chimicale. Aceste produse constituie și principalele importuri UE din Moldova, împreună cu produsele textile și îmbrăcămintea, produsele animaliere și vegetale, inclusiv grăsimile și uleiurile, precum și băuturile.

Sursa: eeas.europa.eu

Contacte:Tina Golfi, liderul de echipă al proiectului DCFTAPiața Marii Adunări Naționale 1
MD-2033, Chișinău, Republica Moldova
Ministerul Economiei, oficiile 369-370
Telefon: + 373 (22) 250 549; + 373 (22) 250 664
E-mail: project@dcfta.md