Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană

Sursa primară:www.e-democracy.md

Prezentul ghid a fost alcătuit în calitate de suport pentru înţelegerea prevederilor şi eventualelor consecinţe ale asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ghidul încearcă să răspundă şi la un şir de întrebări referitoare la problemele generate de contextul intern şi regional, probleme care au însoţit şi vor continua să influenţeze procesul de asociere.